wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 221 Kodeksu Cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Adres na który należy wysyłać zwracane towary:
MARLUX Marcin Cupryś
35-112 Rzeszów
ul. Bohaterów 56


Formularz w wersji do druku PDF >>>>

Dane sprzedawcy:

Numer zamówienia:

Data złożenia zamówienia:

Data otrzymania towaru:

Nazwa zakupionego towaru:

Cena (wartość) zakupionego towaru ( zł ) :

Proszę o zwrot kwoty ( zł ) :

Forma zwrotu należności za zakupiony towar:

Numer konta do przelewu lub adres zwrotu należności przekazem pocztowym:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres :

Nemer telefonu kontaktowego:

Adres e-mail na który zostanie wysłana kopia wypełnionego formularza:

Przejdź do strony głównej